تصویر مسجد

مسجد امام

کانون انتظار

آدرس: امامشهر بلوار ولی عصر(عج)، کوچه زهیر

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه