تصویر مسجد

مسجد امام رضا(ع)

کانون علی بن موسی الرضا(ع)

آدرس: امام شهر، بلوار کارگر، خیابان سجاد شمالی، کوچه 20

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه