مساجد مجری رویداد

برای شرکت در رویداد،‌ ابتدا مسجد را انتخاب نمایید.

image
دختران ثبت‌نام: 26 نفر
مسجد ائمه بقیع علیهم السلام
image
پسران ثبت‌نام: 20 نفر
مسجد الرسول
image
دختران ثبت‌نام: 49 نفر
مسجد الزهرا(س)
image
پسران ثبت‌نام: 70 نفر
مسجد الزهرا(س)
image
دختران ثبت‌نام: 64 نفر
مسجد الزهرا(س)
image
دختران ثبت‌نام: 82 نفر
مسجد المهدی (عج)
image
پسران ثبت‌نام: 19 نفر
مسجد المهدی (عج)
image
پسران ثبت‌نام: 85 نفر
مسجد امام
image
دختران ثبت‌نام: 78 نفر
مسجد امام
image
پسران ثبت‌نام: 27 نفر
مسجد امام جعفر صادق(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 73 نفر
مسجد امام حسن مجتبی(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 48 نفر
مسجد امام حسن مجتبی(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 57 نفر
مسجد امام حسین(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 71 نفر
مسجد امام حسین(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 52 نفر
مسجد امام حسین(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 24 نفر
مسجد امام حسین(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 72 نفر
مسجد امام رضا(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 70 نفر
مسجد امام رضا(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 24 نفر
مسجد امام علی (ع)
image
دختران ثبت‌نام: 53 نفر
مسجد امام علی(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 30 نفر
مسجد امیرالمومنین(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 22 نفر
مسجد امیرالمومنین(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 111 نفر
مسجد باب الحوائج(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 83 نفر
مسجد باب الحوائج(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 65 نفر
مسجد باقریه نجف آباد
image
پسران ثبت‌نام: 21 نفر
مسجد بـلـوری زاده
image
پسران ثبت‌نام: 66 نفر
مسجد جامع رحمت آباد
image
دختران ثبت‌نام: 46 نفر
مسجد جامع نجف آباد
image
پسران ثبت‌نام: 62 نفر
مسجد چهارده معصوم(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 46 نفر
مسجد چهارده معصوم(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 14 نفر
مسجد حسنین
image
دختران ثبت‌نام: 16 نفر
مسجد حسینی
image
پسران ثبت‌نام: 11 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 50 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 57 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 61 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 84 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 65 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
پسران ثبت‌نام: 65 نفر
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 58 نفر
مسجد حضرت اميرالمومنين علی(ع)
image
دختران ثبت‌نام: 45 نفر
مسجد دوازده امام
image
دختران ثبت‌نام: 85 نفر
مسجد سیدالشهداء
image
پسران ثبت‌نام: 31 نفر
مسجد فاطمیه(س)
image
دختران ثبت‌نام: 58 نفر
مسجد فاطمیه(س)
image
پسران ثبت‌نام: 20 نفر
مسجد محمدی
image
دختران ثبت‌نام: 100 نفر
مسجد محمدیه
image
پسران ثبت‌نام: 48 نفر
مسجد مسلم بن عقیل
image
دختران ثبت‌نام: 53 نفر
مسجد ملاعلی
image
دختران ثبت‌نام: 70 نفر
مسجد مومن
image
پسران ثبت‌نام: 21 نفر
مسجد مومن
image
دختران ثبت‌نام: 44 نفر
مسجد ولایت
image
پسران ثبت‌نام: 47 نفر
مسجد ولایت
image
پسران ثبت‌نام: 56 نفر
مسجد ولی عصر
image
دختران ثبت‌نام: 54 نفر
مسجد ولی عصـر