تصویر مسجد

مسجد امام حسین(ع)

کانون پنجره فـولاد

آدرس: ميدان نماز،بلوار مدرس،بلوار امام حسن مجتبي (ع)

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه