تصویر مسجد

مسجد امام حسین علیه السلام

کانون فجر امید

آدرس: انتهای بلوار پاسداران، بلوار ارتش،کوچه4

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه