تصویر مسجد

مسجد امام حسین(ع)

کانون فجر امید

آدرس: انتهای بلوار پاسداران، بلوار ارتش

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه