تصویر مسجد

مسجد امیرالمومنین(ع)

کانون امیرالمومنین(ع)

آدرس: آزادشهر، بلوار شهیددهقان منشادی، کوی صادقیه

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه