تصویر مسجد

مسجد حسینی

کانون حسینی

آدرس: خیابان امام،100 متر مانده به میدان امام رضا(ع)

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه