تصویر مسجد

مسجد امام جعفر صادق(ع)

کانون صادقیون

آدرس: آزادشهر،فلکه چهارم،بلوار گلستان شرقی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه