تصویر مسجد

مسجد امام حسین علیه السلام

کانون جوانان زهرایی

آدرس: میدان صنعت،بلوار شهید دهقان منشادی، کیلومتر2

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه