تصویر مسجد

مسجد الرسول

کانون شهید منصور عابدی

آدرس: بلوار هفده شهریور،کوچه ژاندارمری،بلوار شهید منصور عابدی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه