تصویر مسجد

مسجد قمربنی هاشم علیه السلام

کانون قمربنی هاشم علیه السلام

آدرس: خیرآباد،خیابان معراج،نرسیده به مدرسه دخترانه برازنده مقدم

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه