تصویر مسجد

مسجد حسنین

کانون حسنین

آدرس: صفائیه، ابتدای بلوار شهیدان اشرف

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه