تصویر مسجد

مسجد تقوی

کانون بهار قرآن

آدرس: انتهای خیابان مهدی،نرسیده به میدان خاتمی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه