تصویر مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کانون ابوفاضل(ع)

آدرس: شهرک دانشگاه، بلوار آیت اله خاتمی، میدان مسجد

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه