تصویر مسجد

مسجد المهدی (عج)

کانون شهید بهشتی

آدرس: بلوار مدرس

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه