تصویر مسجد

مسجد حضرت اميرالمومنين علی(ع)

کانون حضرت خدیجه(س)

آدرس: بلوار آزادگان،انتهای کوچه 65

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه