تصویر مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

کانون منتظران وصـال

آدرس: امامشهر،بلوار امام حسین علیه السلام،خیابان عمار،بلواریاسمن،کوچه فیروزه

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه