تصویر مسجد

مسجد چهارده معصوم علیه السلام

کانون چهارده معصوم امامشهـر

آدرس: امامشهر،بلوارکارگر،خیابان دانش

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه