تصویر مسجد

مسجد چهارده معصوم(ع)

کانون چهارده معصوم امامشهـر

آدرس: امامشهر،خیابان دانش

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه