تصویر مسجد

مسجد جامع نجف آباد

کانون ایثار

آدرس: بلوار شهید دشتی، کوچه20شهید دشتی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه