تصویر مسجد

مسجد ملاعلی

کانون حسنا

آدرس: محمدآباد، بلوار شهدای محمدآباد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید مهرپور

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه