تصویر مسجد

مسجد امام حسن مجتبی(ع)

کانون انصارالحسن(ع)

آدرس: شهرک اسکان، روبروی اتاق گاز

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه