تصویر مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

کانون انصارالزینب

آدرس: بلوارامام رضا علیه السلام،خیابان گلدشت

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه