تصویر مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کانون انصارالزینب

آدرس: بلوارامام رضا(ع)، خیابان گلدشت

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه