تصویر مسجد

مسجد الزهرا(س)

کانون شهید محمد علی الله دادی

آدرس: انتهای بلوار پاسداران، میدان سفیر امید، خیابان شهید کندلی، خیابان شهید سامیه زرگر، خیابان سروش

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه