تصویر مسجد

مسجد دوازده امام علیه السلام

کانون دوازده امام آزادشهر

آدرس: آزادشهر،فلکه پنجم،خیابان قائم،کوچه 28 قائم،کوچه2 فاضل

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه