تصویر مسجد

مسجد امام حسین(ع)

کانون فجر امید

آدرس: انتهای بلوار پاسداران، بلوار ارتش

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه