تصویر مسجد

مسجد چهارده معصوم(ع)

کانون بنی هاشم

آدرس: بلوار آزادگان،خیابان بهار کوچه 17

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه