تصویر مسجد

مسجد امام

کانون انتظار

آدرس: امامشهر،بلوار ولیعصر(عج)؛کوچه زهیر

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه