تصویر مسجد

مسجد محمدی

کانون رسول الله

آدرس: بلوار طالقانی،روبروی کوچه اورژانس فرخی،نبش کوچه شهید هدایتی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه