معرفی طرح

اهداف

طرح طراوت به دنبال استعدادیابی و آموزش نوجوانان محله با محوریت مسجد و با مشارکت حداکثری مردم (استفاده از ظرفیت سرمایه های اجتماعی) و احیا و تقویت کارکرد فرهنگی هنری  اجتماعی مسجد محله می باشد .

رویکرد

1- محله محور: از برنامه ریزی تا اجرای طرح از ظرفیت های محلی و مشارکت های حداکثری مردم استفاده می شود.

2- خانواده بنیان: در این طرح تمامی اعضای خانواده تحت پوشش قرار می گیرند.

3- مسجد پایه: از ظرفیت مسجد محله و بالاخص کارکرد فرهنگی هنری  آن برای مدیریت ،پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای طرح استفاده می شود.

4- نشاط اجتماعی: در این طرح بیشتر به اقدامات ایجابی توجه شده است و با اجرای برنامه های فرهنگی هنری  نسبت به ایجاد نشاط اجتماعی و صیانت از مخاطبین تلاش می شود.

5- استمرار: گروه هدف این طرح حداقل یکسال تا سه سال تحت پوشش قرار می گیرند.

پیامدهای کلی طرح برای ( نوجوانان 12 تا 18 سال)

 • در فعالیت های جدید و نشاط آور شرکت می کنند.
 • آموزش هنرهای فاخر به صورت تخصصی
 • با نگاهی دقیق و عمیق  به جامعه محلی و زندگی اهالی آن می نگرند و آن را درک می کنند.
 • شبکه ای از دوستان جدید شامل افراد نمونه ، سالم و با درایت در جامعه به وجود می آورند.
 • به ایجاد تغییرات مثبت فرهنگی هنری در محیط محلی و سایر جنبه های جامعه کمک می کنند.
 • حس سرپرستی و احساس مسئولیت در آنان افزایش می یابد.
 • اعتماد به نفس، هویت و احساس غرور آنان تقویت می شود.
 • با حضور در مسجد در برابر آسیب ها مصونیت می یابند.

پیامدهای کلی طرح برای خانواده ها

 • آشنایی خانواده ها با مفاهیم دعا به صورت حضوری و مجازی
 • شرکت در مسابقات کتابخوانی به صورت ماهیانه
 • آموزش  مهارت ها و تکنیک ها رفتاری و عملی برخورد با نوجوانان
 • آموزش شاخص های خانواده موفق ایرانی اسلامی
 • شرکت در جلسات مشاوره خصوصی
 • شرکت در نشست های کارآفرینی با هدف ایجاد روحیه کارآفرینی در خانواده ها
 • شرکت در سلسله نشست های سواد رسانه ای و فضای مجازی
 
فرآیند اجرای طرح
استعدادیابی>آموزش>هدایت>تولید>رقابت>اجرا
 

محورهای طرح

 • قرآن و عترت
 • کتاب و کتابخوانی
 • مهارتی
 • تربیتی اردویی
 • ادبیات
 • سرود
 • هنرهای نمایشی
 • کارآفرینی
 • رسانه