تصویر مسجد

مسجد مومن

کانون شهدای آبشور

آدرس: خيابان امام خمینی(ره)،روبروی کارخانه سعادت

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه