تصویر مسجد

مسجد سیدالشهداء

کانون منتظـران ظهـور

آدرس: بلوار 17 شهریور،کوچه 22 سید الشهداء

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه