تصویر مسجد

مسجد الزهرا(س)

کانون گلشن هدایت

آدرس: بلوار امام خامنه ای،کوچه 8 خامنه ای

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه