تصویر مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کانون کوثر

آدرس: حسن آباد مشير،خیابان شهدای حسن آباد،کوچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه