تصویر مسجد

مسجد ولایت

کانون امام رضا(ع)

آدرس: صفائیه،شهرک گلستان،بلوار امامت

ثبت‌نام در رویداد

موقعیت مسجد روی نقشه