تصویر مسجد

مسجد مسلم بن عقیل

کانون مسلم بن عقیل

آدرس: حمیدیا، محله اسد آباد

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه