تصویر مسجد

آموزش فوتسال ویژه نوجوانان طراوتی

محل برگزاری: مکان دیگر

مبلغ: 1,500,000 تومان


ثبت‌نام فقط برای اعضای سایت که قبلا پیش‌ثبت‌نام را انجام داده‌اند، امکان‌پذیر است‌‌ .

مبلغ آزاد : 3.000.000 تومان 

برای نوجوانان طراوتی : 50 درصد تخفیف 1.500.000 تومان

مکان ها:

1. میدان مهدیه : چمن مدرسه مرحمتی

 2. آزادشهر :جمن مدرسه سید کاظم حسینی

36 جلسه آموزشی طی 3 ماه 

مسئول : 09909121831