کانون های مساجد ظرفیت های مردمی جهت اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری با محوریت مساجد هستند

احسان عابدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در دیدار با کارکنان ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد گفت: کانون های مساجد به عنوان ظرفیت های عظیمی برای انقلاب اسلامی هستند که از کار مسجدی همچنین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی میتوانیم به نتایج خوبی برسیم.

 

وی با اشاره به اجرای رویداد فرهنگی هنری طراوت ویژه کانون های مساجد یزد افزود: اجرای رویداد فرهنگی هنری طراوت میتواند منشأ تحولات اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر و استان باشد و باید به قوت آن را ادامه داد.

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد ادامه داد: درگیر کردن کانون ها در برنامه های فرهنگی یکی از تاکیدات ما است که باید از این ظرفیت های مردمی در کف جامعه استفاده کنیم تا بتوانیم گام های اساسی برداریم.

 

وی گفت: ما در حوزه آموزش میتوانیم حمایت های لازم از کانون ها را داشته باشیم و در باب موضوعاتی مانند خانواده، تربیت فرزند و طرح های فرهنگی و اجتماعی اقدامات لازم را انجام داده و حمایت کنیم.