نشست توجیهی دومین رویداد فرهنگی هنری طراوت کانون فرهنگی هنری بنی هاشم