افتتاحیه دومین رویداد فرهنگی هنری طراوت|کانون فرهنگی هنری والعصر