نشست توجیهی ویژه والدین نوجوانان رویداد فرهنگی هنری طراوت|کانون فرهنگی هنری ابوفاضل(ع)